Een Merak archiefdoos wordt door een medewerker uit de rekken gehaald

Compliance

Naleving van wetten en regelgeving

Compliant

PCI DSS

Payment Card Industry Data Security Standard

The Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) beveiligingsstandaard voor bedrijven of organisaties die betalingsgegevens verwerken, opslaan of verzenden. Deze standaard is ontworpen om de veiligheid van gevoelige creditcardgegevens te garanderen en bescherming te bieden tegen mogelijke datalekken.
Bedrijven die kaartgegevens verwerken moeten regelmatig audits ondergaan om te controleren of ze voldoen aan de PCI DSS standaard. Dit geldt ook voor Merak, aangezien er op onze website ook online besteld kan worden.

Een close-up van een hand dat een blauwe bankkaart vasthoudt

Back-up van kaartgegevens

Regelmatige audits

Compliance.PCI-DSS.CheckmarkTreee

Bescherming tegen misbruik van gegevens

Compliant

Pentesting

Een man in kostuum met een bivakmuts zit achter een computerscherm

Waarom een penetratietest (pentest)?

We laten onze IT-systemen en -toepassingen regelmatig testen om kwetsbaarheden op te sporen waardoor cybercriminelen zouden kunnen binnendringen. Net als een echte hacker probeert een "ethische hacker" of "white hat hacker" toegang te krijgen tot systemen en gegevens te beveiligen. Dit is belangrijk om risico's en kwetsbaarheden in de IT-omgeving aan het licht te brengen en gerichte actie te kunnen ondernemen om de beveiliging te verbeteren.

Controleren op kwetsbaarheden

Beveiligingsmaatregelen verbeteren

In gecontroleerde omstandigheden

Uitgevoerd door een ethische hacker

Compliant

GLP

Good laboratory practice

Merak's infrastructuur en werkmethodes voor het bewaren van farmaceutische en laboratoriumrecords voldoen aan de OESO Good Laboratory Practice (GLP) regels, evenals die van de MTBF, Vlarem I en II en Codex. U kunt er zeker van zijn dat we uw laboratoriumarchieven correct en zorgvuldig behandelen.
Door gedocumenteerde procedures en protocollen te implementeren, waarborgen we de integriteit en traceerbaarheid van de monsters. We houden ons strikt aan al deze procedures om ervoor te zorgen dat alle stappen in het conserveringsproces consistent worden uitgevoerd en dat de kwaliteit van de monsters tijdens de conserveringsperiode behouden blijft.

Een vloeistof wordt met een pipet in proefbuisjes gedaan
Diensten